บทที่ 7 ปฎิกิริยาเคมีพลาสมา เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 144
  • File Size : 13.46 MB

บทที่ 7 ปฏิกิริยาเคมีพลาสมา 7.1 บทนำ 7.2 พื้นฐานทฤษฎีพลาสมา 7.3 การจำลองแบบของระบบเคมีพลาสมา 7.4 การสร้างพลาสมา 7.5 ตัวอย่างเทคโนโลยีพลาสมา 7.6 แนวทางการประยุกต์ใช้ 7.7 กรณีศึกษา : การใช้พลาสมาช่วยเผาทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ 7.8 กรณีศึกษา : การใช้พลาสมาช่วยไพโรไลซิสขยะเชื้อเพลิง 7.9 กรณีศึกษา : การใช้พลาสมาช่วยรีฟอร์มก๊าซชีวภาพ 7.10 แนวทางการวิจัยในอนาคต บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, ทฤษฎีพลาสมา, ระบบเคมีพลาสมา, เทคโนโลยีพลาสมา, เผาทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์, ไพโรไลซิสขยะเชื้อเพลิง, รีฟอร์มก๊าซชีวภาพ, ebook, bookcaze

line