บทที่ 8 การผลิตเอทานอล เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 144
  • File Size : 13.13 MB

บทที่ 8 การผลิตเอทานอล 8.1 เอทานอล 8.2 กระบวนการผลิตเอทานอล 8.3 ชนิดของวัตถุดิบตั้งต้น 8.4 การเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการ 8.5 การหมัก 8.6 การกลั่น 8.7 กรณีศึกษา : การผลิตน้ำตาลจากไม้ไผ่ 8.8 แนวทางการวิจัยในอนาคต บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, ผลิตเอทานอล, การหมัก, การกลั่น, การผลิตน้ำตาลจากไม้ไผ่, ebook, bookcaze

line