บทที่ 11 วัสดุภัณฑ์ชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 115
  • File Size : 12.26 MB

บทที่ 11 วัสดุภัณฑ์ชีวภาพ 11.1 บทนํา 11.2 เทคโนโลยีวัสดุฐานชีวมวล 11.3 โมเลกุลสำคัญสำหรับสารเคมีตั้งต้น 11.4 ตัวอย่างโพลิเมอร์และพลาสติกชีวภาพ บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, วัสดุภัณฑ์, ชีวภาพ, เทคโนโลยีวัสดุ, ชีวมวล, โมเลกุล, สารเคมี, โพลิเมอร์, พลาสติกชีวภาพ, ebook, bookcaze

line