แบบฝึกหัด เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
  • ฿60.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์
  • ISBN : 9786163980267
  • Language : thai
  • Number of Pages : 112
  • File Size : 11.71 MB

แบบฝึกหัด -บทที่ 1 พลังงานชีวภาพ -บทที่ 2 ชีวมวล -บทที่ 3 การอัดเพิ่มความหนาแน่น -บทที่ 4 การเผาไหม้ -บทที่ 5 แกสซิฟิเคชั่น -บทที่ 6 ไพโรไลซิส -บทที่ 7 ปฎิกิริยาเคมีพลาสมา -บทที่ 8 การผลิตเอทานอล -บทที่ 9 การผลิตก๊าซชีวภาพและไฮโตรเจน -บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ -บทที่ 11 วัสดุภัณฑ์ชีวภาพ

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmu, cmusingle, แบบฝึกหัด, เทคโนโลยี, การแปลงสภาพชีวมวล, ชีวมวล, ebook, bookcaze

line