เครื่องจักรกลงานดิน
  • ฿364.00
  • ฿255.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : พันธุ์ลพ หัตถโกศล
  • ISBN : 9786163984241
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 516
  • File Size : 59.69 MB

การทำงานดินส่วนใหญ่จะต้องใช้เครื่องจักรกลหนักที่มีค่าลงทุนค่อนข้างสูง และมีการทำงานดินซ้ำๆ กัน จนก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สูงมาก ทั้งค่าพลังงานค่าซ่อมบำรุงรักษา และค่าอะไหล่ เป็นต้น เครื่องจักรบางชนิดอาจจะทำงานให้ลักษณะเดียว เช่น งานชุด ตัก เจาะ ไถคราด ปรับเกลี่ย ขนถ่ายลำเลียง หรือบดอัด แต่บางชนิดจะทำได้หลากหลาย ทั้งงานชุดและตัก หรือทั้งขุดและขน การเลือกประเภทและขนาดของเครื่องจักรกลงานดินที่เหมาะสมจะเริ่มจากรายละเอียด ข้อกำหนดของงาน ปริมาณงาน งบประมาณ และระยะเวลาที่ต้องแล้วเสร็จ ทำให้จะต้องตระหนักถึงความสำคัญตั้งแต่ลักษณะพื้นฐาน และลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลที่จะนำมาใช้ ขีดความสามารถในการทำงาน เทคนิคการใช้งานอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้เครื่องจักรมีอายุดใช้งานได้นาน ลดการซ่อมบำรุง และประหยัดทรัพยากรที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เครื่องจักรกลงานดิน Ebook

฿364.00 ฿255.00

Tags: cmu, เครื่องจักรกลงานดิน, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พันธุ์ลพ, หัตถโกศล, งานก่อสร้างเหมืองแร่, จักรกลงานดิน, ebook, bookcaze

line