การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
  • ฿320.00
  • ฿224.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
  • ISBN : 9786163981592
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 99
  • File Size : 3.96 MB

การกรองเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นในการผลิตอาหารที่เป็นของเหลว เช่น น้ำผลไม้ น้ำมัน ไวน์ เบียร์ และนำ้เต้าหู้หรือการผลิตอาหารแข็ง เช่น ช็อกโกแลต และน้ำตาลทราย หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงกลไกการกรองเพื่อแยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลว เครื่องกรองประเภทต่างๆ และหลักการทำงาน นอกจากนั้นยังได้อธิบายถึงการคำนวณด้านวิศวกรรมกระบวนการอาหารที่เกี่ยวกับการกรอง เช่น การคำนวณเวลาในการกรอง ความดันในเครื่องกรอง และพื้นที่ของเครื่องกรองที่ต้องใช้ในการกรอง เป็นต้น รวมทั้งมีการอธิบายถึงวิธีการทำสมดุลมวลของอาหารหรือสารที่เข้าและออกเครื่องกรอง ผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการกรองที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ (เช่น ความหนืด ความหนาแน่น ความใส และความชื้น) เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร Book

฿320.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Book

฿250.00

Tags: cmu, food, filter, กรอง, อุตสาหกรรม, อาหาร, การผลิตอาหารท, ของเหลว, น้ำผลไม้, น้ำมัน ไวน์, เบียร์, นำ้เต้าหู้, การผลิตอาหารแข็ง, ช็อกโกแลต, น้ำตาลทราย, กลไกการกรอง, แยกอนุภาค, กระบวนการอาหาร, การคำนวณเวลาในการกรอง, การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร, ผศ. ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล, ebook, bookcaze

line