อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
  • ฿400.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
  • ISBN : 9786163982414
  • Language : thai
  • Number of Pages : 403

อาหารและการให้อาหารสัตว์ เป็นหนังสือที่ว่าด้วย ความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการให้อาหารสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การใช้แปลงหญ้าและการถนอมพืชอาหารสัตว์ การเก็บรักษาและการเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผสมอาหาร การคำนวณสูตรอาหาร การประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมี นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ โดยเฉพาะการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตกลุ่มที่ไม่ใช่ยา ได้แก่ กรดอินทรีย์ สารให้ความเป็นกรด เอนไซม์ สมุนไพร สารสกัดจากพืช สารเสริมชีวนะ สารส่งเสริมชีวนะ รวมถึงการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารเสริมสุขภาพสัตว์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่อไปได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Ebook

฿280.00 ฿196.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Ebook

฿120.00 ฿84.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿503.00 ฿352.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress Ebook

฿381.00 ฿267.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Book

฿120.00

ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Book

฿280.00

Tags: การให้อาหาร pet feed, pet food, feeding, อาหารสัตว์, ชนิดส, ารอาหาร, วัตถุดิบอาหารสัตว์, แปลงหญ้า, พืชอาหารสัตว์, การเก็บรักษา, ประเมิณ, คุณภาพอาหาร, กายภาพ, เคมี, เทคโนโลยี, ชีวภาพ, สรรมภาพ, สุขภาพ, Academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line