สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม
  • ฿488.00
  • ฿342.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ. ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
  • ISBN : 9786163983855
  • Language : thai
  • Number of Pages : 328
  • File Size : 42.15 MB

ตราบใดที่มนุษย์ยังคงต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์ก็ยังคงเป็นอาชีพที่ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น หากแต่จะปรับตัวในการจัดการฟาร์มอย่างไรภายใต้สภาพสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่แปรปรวนยังคงเป็นอุปสรรคและท้าทายในการเลี้ยงสัตว์ที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการของตัวสัตว์เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และได้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการภายใต้ความรับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมของโลก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿550.00 ฿385.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Ebook

฿120.00 ฿84.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Ebook

฿600.00 ฿420.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿503.00 ฿352.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร Book

฿600.00

การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร Book

฿120.00

ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

Tags: สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม, ฟาร์ม, หมู, ไก่, นก, วัว, สุขภาพ, สุกรโปรตีนจากสัตว์, อาหาร, มนุษย์, ฟาร์มสัตว์, เศรษฐกิจ, ปศุสัตว์, สิ่งแวดล้อม, สภาพอากาศ, อุปสรรค, สัตว์เลี้ยง, สุขภาพดี, สภาพความเป็นอยู่, ผลผลิต, สภาพแวดล้อมโลก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, farm, animals, bookcaze, CMU

line