โรคปรสิตและ การรักษาในปลา
  • ฿410.00
  • ฿287.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : สุรชัย พิกุลแก้ว ,วรรณา ศิริมานะพงษ์ , ศรัณย์สิริ นวลมณี
  • ISBN : 9786163985996
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 338
  • File Size : 7.21 MB

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาที่พบได้ทั่วไปทั้งนี้โรคปรสิตในปลาจัดเป็นโรคติดเชื้อที่มีความสำคัญโรคหนึ่งของการเลี้ยงปลา ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาโรคดังกล่าวขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของปลาทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจในแง่ของการเลี้ยงปลาเพื่อบริโภค

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmupress, cmu, ebook, โรคปรสิตและ การรักษาในปลา

line