เวชศาสตร์ในช้าง
  • ฿380.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม
  • ISBN : 9786163985866
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 206

หนังสือเวชศาสตร์ในช้างเล่มนี้เขียนขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างงานวิจัย และจากประสบการณ์ในพื้นที่ที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานในการออกตรวจรักษาช้างชันสูตร ซากช้าง รวมทั้งสอนและวิจัยเกี่ยวกับช้างมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้ นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักศึกษา สัตวแพทย์ นักขีววิทยา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับช้างได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และปฏิบัติงาน ในหนังสือเล่มนี้จะเน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับช้าง โดยมีหลักการว่า "การปฏิบัติงานกับช้างทุกครั้งจะต้องมีควาญช้างอยู่เสมอ" ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของควาญช้างในการควบคุมดูแล และ คอยระวัง รวมทั้งบอกถึงอาการ ลักษณะนิสัยของช้างที่นายสัตวแพทย์ต้องปฏิบัติงานด้วย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เตือนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์และเวชปฏิบัติกับช้างพึงระวังตัวไม่บาดเจ็บจากการถูกช้างทำร้ายขณะปฏิบัติงาน

Write a review

Please login or register to review

Tags: ช้าง, ฉัตรโชติ ทิตาราม, เวชศาสตร์ในช้าง, book, cmu, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, bookcaze

line