การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
  • ฿350.00
  • ฿245.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
  • ISBN : 9786163983305
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 304
  • File Size : 9.08 MB

เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น  ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณของประเทศที่มีจำกัด  ทำให้สังคมไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด  จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่า  การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อคนจำนวนมากในสังคม  ต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  ดังนั้นการมีเครื่องมือช่วยบางชนิด ที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจได้ดีขึ้นจึงมีความสำคัญ หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเครื่องมือช่วยดังกล่าว

Write a review

Please login or register to review

Tags: การประเมินความคุ้มค่า, ทางการแพทย์, การวิเคราะห์, ebook, bookcaze, วัคซีน, เครื่องมือแพทย์, เทคโนโลยีใหม่, CMUpress, academic

line