ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  • ฿550.00

  • Type : Book
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ. น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • ISBN : 9786163980731
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 478

โรคข้อเสื่อมเป็นโรคข้อที่พบมากที่สุดทั้งในมนุษย์และสัตว์ แม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หายได้ แต่การรักษาด้วยยามีบทบาทสำคัญในการป้องกันความรุนแรงของโรคไม่ให้พัฒนาไปเร็ว หนังสือยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์เล่มนี้ เขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักยาที่ใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจบทบาทการทำงานของยาเหล่านี้ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยโครงสร้างข้อ ชีวโมเลกุลในโรคข้อเสื่อม โพลีซัลเฟตไกลโคซามิโมไกลแคนเพนโตซานโพลีซัลเฟต กลูโคซามีน คอนตรอยตินซัลเฟต เททระไซคลินไดอะเซอรีน ไฮยาลูโรแนน ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ โอเมกา-3 สมุนไพรพลาสมาอุดมเกล็ดเลือด และยังได้กล่าวถึงยาที่ควรหลีกเลี่ยงในโรคข้อเสื่อม สุกร หมู

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Ebook

฿280.00 ฿196.00

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก Ebook

฿160.00 ฿112.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿503.00 ฿352.00

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม Ebook

฿488.00 ฿342.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Book

฿420.00

รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก Book

฿160.00

ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก Book

฿280.00

Tags: Academic ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์, โรคข้อ, รักษา, ยา, การตรวจ, วินิจฉัย, รุนแรง, โรค, สัตวแพทย์, การทำงานของยา, ขีวโมเลกุล, โพลีซัลเฟลไกลโคซามิโมไกลแคนเพนโดซานโพลีซัลเฟต, กลูโคซามีน, คอนดรอยตินซันเฟต เททระไซคลินไดอะเชอรีน วิชาการ academic, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line