เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
  • ฿550.00
  • ฿385.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ,อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
  • ISBN : 9786163982032
  • Language : thai
  • Number of Pages : 448
  • File Size : 14.62 MB

เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรม สำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับยาที่ใช้บ่อยในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วย แนวทางในการป้องกัน การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 <ฉบับปรับปรุงแก้ไข> Ebook

฿550.00 ฿385.00

การศึกษาชีวสมมูล Ebook

฿350.00 ฿245.00

เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด Ebook

฿550.00 ฿385.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Ebook

฿650.00 ฿455.00

โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿450.00 ฿315.00

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿368.00 ฿257.00

โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก Book

฿650.00

การศึกษาชีวสมมูล Book

฿350.00

กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿550.00

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿400.00

Tags: Academic, เภสัชกรรม หัวใจ, โรคหัวใจ, เต้นผิดจังหวะ, ล้มเหลว, มะเร็ง, จิตเวช, หลอดเลือด, ผู้ป่วย, ระบบหัวใจ, เภสัชกรรม, ทักษะ, ยา, การรักษา, ซักประวัติ, การประเมิน, การป้องการ, ความดันโลหิต, ไขมันในเลือด, ความดันปิด, หัวใจเต้นผิดต เภสัช, ChiangMaiUniversity, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หนังสือ, อีบุ๊ค, ebook, CMU, CMUBOOKS

line