การประเมินคุณภาพชีวิต
  • ฿320.00
  • ฿224.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : วิน เตชะเคหะกิจ
  • ISBN : 9786163982599
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 148
  • File Size : 12.36 MB

คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (health-related quality of life) หมายถึงอะไร? คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แตกต่างกับค่าความพึงพอใจ (preference) และค่าอรรถประโยชน์ (utility) หรือไม่? QALYs, DALYs คืออะไร? วิธีการวัดค่าอรรถประโยชน์ทางตรง และทางอ้อม แตกต่างกันอย่างไร? เครื่องมือ Standard gamble, Time trade-off และ Rating scale คืออะไร? การใช้เครื่องมือ EQ-5D ในการประเมินค่าอรรถประโยชน์ มีขั้นตอนอย่างไร? มีคำแนะนำถึงข้อจำกัด และการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ในทางปฎิบัติหรือไม่ หาคำตอบสำหรับทุกคำถามเหล่านี้ พร้อมความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ข้างในหนังสือเล่มนี้ !!

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การประเมินทางประสาทสัมผัส Ebook

฿500.00 ฿350.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Ebook

฿250.00 ฿175.00

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

การประเมินคุณภาพชีวิต Ebook

฿320.00 ฿224.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด Ebook

฿250.00 ฿175.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ Ebook

฿750.00 ฿525.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Book

฿250.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส Book

฿500.00

Tags: การประเมิน, สุขภาพ, CMU

line