อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
  • ฿320.00
  • ฿224.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
  • ISBN : 9786163985972
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 264
  • File Size : 7.99 MB

อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและประกอบการปฎิบัติงานในโรงเรียนสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน โดยอาศัยแนวปฎิบัติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อนักศึกษาพยาบาลและผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียน ในการที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น Ebook

฿350.00 ฿245.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด Ebook

฿250.00 ฿175.00

โรคตับจากยา Ebook

฿450.00 ฿315.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Ebook

฿350.00 ฿245.00

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา Ebook

฿304.00 ฿212.00

การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง Book

฿350.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

Tags: อนามัยโรงเรียน, พยาบาล, บุคลากร, ebook, bookcaze, สุขภาพ, ปฎิบัติ, กรมอนามัย, กระทรวงสาธรณสุข, นักศึกษา, อนามัย, แนวทางปฎิบัติ, เหมาะสม, สะอาด, ปลอดภัย cademic, ChiangMaiUniversity,

line