พลิกล็อคภาษาจีน
  • ฿369.00
  • ฿259.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : LI YUE, LIAN CHEN
  • ISBN : 9786163987853
  • Language : thai
  • Number of Pages : 142
  • File Size : 37.56 MB

หนังสือ "พลิกล็อคภาษาจีน Flip Chinese, Just for Fun" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นบนหลักการพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษา ที่สอง เหมาะสำหรับผู้เรียนแบบไม่มีหน่วยกิต โดยบูรณาการให้เข้ากับทฤษฎี การเรียนการสอนสมัยใหม่ และเรียบเรียงโดยมุ่งเน้นลักษณะเด่นต่าง ๆ เช่น เน้นหลักการวิทยาศาสตร์และความแตกต่างระหว่างประเทศ เน้นการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ เน้นการสัมผัสประสบการณ์ของผู้เรียน และเน้นการเรียน การสอนอักษรจีนที่เป็นเอกลักษณ์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พลิกล็อคภาษาจีน Ebook

฿369.00 ฿259.00

Tags: พลิกล็อคภาษาจีน, สอนภาษาจีน, สอนอักษรจีน

line