โภชนศาสตร์สัตว์ขั้นสูง (ฉบับปรับปรุง)
  • ฿500.00
  • ฿350.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
  • ISBN : 9786163989154
  • Language : thai
  • Number of Pages : 382
  • File Size : 55.33 MB

หนังสือ"โภชนศาสตร์ขั้นสูง" เล่มนี้เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับโภชนศาสตร์สัตว์ องค์ประกอบของโภชนะคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน การสลายและสังเคราะห์โภชนะ ระบบย่อยของสัตว์ ระบบการดูดซึมโภชนะ การวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี การย่อยได้ของโภชนะ และการประเมินพลังงานและโปรตีน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนะของสัตว์ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง

Write a review

Please login or register to review

Tags: -

line