ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Text Mining : Algrorithms and Applications Ebook

฿250.00 ฿175.00

กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา/พม่า Ebook

฿435.00 ฿305.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม Book

฿350.00

การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม Ebook

฿350.00 ฿245.00

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ Book

฿600.00

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ Ebook

฿600.00 ฿420.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Ebook

฿550.00 ฿385.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Book

฿300.00

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Ebook

฿300.00 ฿210.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Ebook

฿400.00 ฿280.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Book

฿400.00

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา Ebook

฿470.00 ฿330.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Ebook

฿380.00 ฿270.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Ebook

฿300.00 ฿210.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Book

฿300.00

นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน Ebook

฿480.00 ฿336.00

นิเวศวิทยามนุษย์ Book

฿550.00

นิเวศวิทยามนุษย์ Ebook

฿550.00 ฿385.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Book

฿580.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Ebook

฿580.00 ฿406.00

พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿650.00

พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿650.00 ฿455.00

พิบัติภัย – ภัยพิบัติ ในโลกสมัยใหม่ Ebook

฿515.00 ฿360.00

พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก Ebook

฿245.00 ฿172.00

ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป Ebook

฿250.00 ฿175.00

มองฝรั่งเศส Ebook

฿385.00 ฿270.00

มานุษยวิทยานิเวศ พัฒนาการแนวคิดและข้อถกเถียง Ebook

฿480.00 ฿336.00

ระบบบัญชี Ebook

฿460.00 ฿320.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Ebook

฿380.00 ฿266.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Book

฿380.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿350.00 ฿245.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿350.00

ศิลปกรรมกระจก Ebook

฿306.00 ฿215.00

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) Ebook

฿370.00 ฿260.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Book

฿250.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Ebook

฿250.00 ฿175.00

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ Ebook

฿550.00 ฿385.00

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ Book

฿550.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Book

฿450.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Ebook

฿450.00 ฿315.00

อัตลักษณ์เอกสาร Ebook

฿250.00 ฿175.00

อัตลักษณ์เอกสาร Book

฿250.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Ebook

฿380.00 ฿266.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Book

฿380.00

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา Ebook

฿304.00 ฿212.00

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ Ebook

฿500.00 ฿350.00

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ Book

฿500.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Ebook

฿400.00 ฿280.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

เศรษฐศาสตร์การจัดการ Ebook

฿572.00 ฿400.00

เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม Ebook

฿300.00 ฿210.00

เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿300.00

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย Ebook

฿330.00 ฿231.00

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 สี่สีทั้งเล่ม Ebook

฿1,300.00 ฿910.00

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปกอ่อน) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿1,300.00

Showing 1 to 60 of 60 (1 Pages)
line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/cmu_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14