ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา Ebook

฿304.00 ฿212.00

โรงเรียนสมัยใหม่ในล้านนา ในความสัมพันธ์กับสยาม Ebook

฿486.00 ฿340.00

การจัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ Ebook

฿428.00 ฿300.00

เศรษฐศาสตร์พัฒนา Ebook

฿337.00 ฿236.00

มานุษยวิทยานิเวศ พัฒนาการแนวคิดและข้อถกเถียง Ebook

฿480.00 ฿336.00

สยามาณานิคมมณฑลพายัพ ปฏิบัติการสำรวจและผลิตพื้นที่เมือง ชนบท ป่าเขา กับการสร้างความศิวิไลซ์ Ebook

฿370.00 ฿260.00

เกร็ดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส Ebook

฿336.00 ฿235.00

งานข่าวในยุคดิจิทัล : นักข่าวและการทำข่าวในศตวรรษที่ 21 Ebook

฿429.00 ฿300.00

โอโอะกุ เปิดม่านหลากมิติหลังปราสาทเอโดะ Ebook

฿515.00 ฿360.00

จักรพรรดิญี่ปุ่นกับการสละราชสมบัติ Ebook

฿380.00

Criminology in criminal justice Ebook

฿325.00

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโยไก Ebook

฿350.00 ฿245.00

แนวคิดบุคคลเป็นศูนย์กลาง เพื่อการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์ Ebook

฿328.00

สถาปัตยกรรมสาธารณะและบ้านเรือนแบบตะวันตกในล้านนา Ebook

฿442.00 ฿309.00

พิเคราะห์หลักฐาน ประวัติศาสตร์ล้านนา Ebook

฿270.00 ฿189.00

ท่องไปในอินเดีย Ebook

฿266.00

เกษตรกรรมในสยาม บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยาม Ebook

฿299.00 ฿209.00

ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1 Ebook

฿220.00 ฿154.00

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Ebook

฿380.00 ฿270.00

กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา/พม่า Ebook

฿435.00 ฿305.00

นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน Ebook

฿480.00 ฿336.00

การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม Book

฿350.00

การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม Ebook

฿350.00 ฿245.00

มองฝรั่งเศส Ebook

฿385.00 ฿270.00

ระบบบัญชี Ebook

฿460.00 ฿320.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Ebook

฿450.00 ฿315.00

เศรษฐศาสตร์การจัดการ Ebook

฿572.00 ฿400.00

พิบัติภัย - ภัยพิบัติ ในโลกสมัยใหม่ Ebook

฿515.00 ฿360.00

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) Ebook

฿370.00 ฿260.00

คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา Ebook

฿470.00 ฿330.00

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Ebook

฿300.00 ฿210.00

Text Mining : Algrorithms and Applications Ebook

฿250.00 ฿175.00

พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก Ebook

฿245.00 ฿172.00

ศิลปกรรมกระจก Ebook

฿306.00 ฿215.00

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปกอ่อน) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿1,300.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Book

฿380.00

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ Book

฿500.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Book

฿250.00

นิเวศวิทยามนุษย์ Book

฿550.00

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Book

฿300.00

เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿300.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Book

฿380.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Book

฿450.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿350.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Book

฿580.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ Book

฿600.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ Book

฿550.00

พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿650.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Book

฿300.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Book

฿400.00

ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป Ebook

฿250.00 ฿175.00

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี Ebook

฿245.00 ฿172.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Ebook

฿300.00 ฿210.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Ebook

฿400.00 ฿280.00

พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿650.00 ฿455.00

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ Ebook

฿550.00 ฿385.00

Showing 1 to 60 of 75 (2 Pages)
line