ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Glass Mosaic Murals: Reflection of Pissadan Nakhon, Following the Path of Queen Chamadevi
Glass Mosaic Murals: Reflection of Pissadan Nakhon, Following the Path of Queen Chamadevi Ebook

฿306.00 ฿215.00

Shifting Identities
Shifting Identities Ebook

฿350.00 ฿245.00

Shifting Identities
Shifting Identities Book

฿350.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿350.00 ฿245.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Book

฿350.00

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ Ebook

฿600.00 ฿420.00

การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ Book

฿600.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Ebook

฿550.00 ฿385.00

การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม Book

฿550.00

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Book

฿300.00

การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ Ebook

฿300.00 ฿210.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ
การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Book

฿400.00

การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ
การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ Ebook

฿400.00 ฿280.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)
จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Book

฿150.00

จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)
จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ) Ebook

฿150.00 ฿105.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต
ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Ebook

฿300.00 ฿210.00

ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต
ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต Book

฿300.00

นิเวศวิทยามนุษย์
นิเวศวิทยามนุษย์ Ebook

฿550.00 ฿385.00

นิเวศวิทยามนุษย์
นิเวศวิทยามนุษย์ Book

฿550.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Book

฿580.00

บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย Ebook

฿580.00 ฿406.00

ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย
ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย Book

฿300.00

พระพุทธรูปล้านนา
พระพุทธรูปล้านนา Ebook

฿650.00 ฿455.00

พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2
พระพุทธรูปล้านนา กับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿650.00

พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก
พิสดารนคร สะท้อนตำนานพระนางจามเทวีผ่านศิลปกรรมกระจก Ebook

฿245.00 ฿172.00

ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป
ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป Ebook

฿250.00 ฿175.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Ebook

฿380.00 ฿266.00

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ Book

฿380.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Book

฿350.00

ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2 Ebook

฿350.00 ฿245.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง
สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Book

฿250.00

สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง
สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง Ebook

฿250.00 ฿175.00

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่
สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ Ebook

฿550.00 ฿385.00

สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่
สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ Book

฿550.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส
หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Book

฿450.00

หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส
หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส Ebook

฿450.00 ฿315.00

อัตลักษณ์เอกสาร
อัตลักษณ์เอกสาร Ebook

฿250.00 ฿175.00

อัตลักษณ์เอกสาร
อัตลักษณ์เอกสาร Book

฿250.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Ebook

฿380.00 ฿266.00

เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา Book

฿380.00

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา
เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา Ebook

฿304.00 ฿212.00

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ Ebook

฿500.00 ฿350.00

เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ Book

฿500.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Book

฿400.00

เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518 Ebook

฿400.00 ฿280.00

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี
เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี Ebook

฿245.00 ฿172.00

เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม
เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม Ebook

฿300.00 ฿210.00

เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม
เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿300.00

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย Ebook

฿330.00 ฿231.00

แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย Book

฿330.00

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2  สี่สีทั้งเล่ม
แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 สี่สีทั้งเล่ม Ebook

฿1,300.00 ฿910.00

แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปกอ่อน) สี่สีทั้งเล่ม
แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปกอ่อน) สี่สีทั้งเล่ม Book

฿1,300.00

Showing 1 to 52 of 52 (1 Pages)
line