ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Book

฿450.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Book

฿400.00

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม Ebook

฿488.00 ฿342.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ Ebook

฿750.00 ฿525.00

วิทยาการข้าวไทย Ebook

฿450.00 ฿315.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง Ebook

฿400.00 ฿280.00

สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว Ebook

฿580.00 ฿406.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์ Ebook

฿420.00 ฿294.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ Ebook

฿450.00 ฿315.00

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding) Ebook

฿400.00 ฿280.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ Ebook

฿400.00 ฿280.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops Ebook

฿480.00 ฿336.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน Ebook

฿300.00 ฿210.00

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม) Ebook

฿700.00 ฿490.00

เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร Ebook

฿250.00 ฿175.00

Showing 61 to 75 of 75 (2 Pages)
line