ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกรองในวิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
ebook

฿320.00 ฿224.00

การประเมินทางประสาทสัมผัส
ebook

฿500.00 ฿350.00

การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด
ebook

฿381.00 ฿267.00

การผลิตสุกร
ebook

฿503.00 ฿352.00

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์
ebook

฿750.00 ฿525.00

การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
ebook

฿300.00 ฿210.00

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ebook

฿450.00 ฿315.00

ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
ebook

฿400.00 ฿280.00

จุลชีววิทยาและการประยุกต์
ebook

฿480.00 ฿336.00

ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ebook

฿420.00 ฿294.00

ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
ebook

฿400.00 ฿280.00

วิทยาการข้าวไทย
ebook

฿450.00 ฿315.00

สรีรวิทยา ไม้ดอกประเภทหัว
ebook

฿580.00 ฿406.00

สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
ebook

฿480.00 ฿336.00

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม
ebook

฿488.00 ฿342.00

Showing 1 to 15 of 20 (2 Pages)
line