พระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวันพระธาตุดอยสุเทพ
  • ฿500.00
  • ฿350.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
  • ISBN : 9786163984906
  • Language : Thai
  • Number of Pages : 164
  • File Size : 47.02 MB

พระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวัดดอยสุเทพ เป็นการศึกษาสัดส่วนวิทยา (Iconometry) พระพุทธรูป ตามระบบช่างล้านนา ๓ แบบ คือ สีหลักษณะ คัชชลักษณะ และนิโครธลักษณะและเปรียบเทียบกับสัดส่วนพระพุทธรูปลังกาที่เรียกว่าจตุรมาณะ (Caturmana) รวมทั้งทำการจัดหมวดหมู่ และกำหนดอายุพระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่เป็นฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ชุมชนและเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านล้านนาคดี-ล้านนาสร้างสรรค์

Write a review

Please login or register to review

Tags: cmupress, cmu, ebook, พระพุทธรูปสำริดในพระระเบียงวันพระธาตุดอยสุเทพ, bookcaze

line